JAKI JEST SAVVY ED?

Teddy Eddie

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy.

Image

O KURSIE
Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60
spotkań trwających 45 minut.

LEKTORZY

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.
Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.
Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

 

Image

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

 • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po
  każdych zajęciach,
 • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału
  zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’sBook),
 • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz
  dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach
  mailowych (zależy od organizacji szkoły)
 • lekcje otwarte raz w semestrze.
Image
Image

ZESTAW UCZNIA

W skład zestawu wchodzi:

 • SavvyBook czyli podręcznik ucznia.
 • SnowballBook czyli książka ćwiczeń.
 • Parents’ Bookczyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą
  wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał
  informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko.
 •  Audio CD to płyta z nagraniami historyjek, słuchowisk, rymowanek, piosenek oraz ćwiczeń.
 • Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i
  nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach
  materiał.
 •  SavvyTile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika.” Jest to
  idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na
  zajęciach oraz w domu.
 • Teczka z logiem Savvy Ed.
 •  Certyfikat.
 • Medal Savvy Eda to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu.

EWALUACJA WYNIKÓW NAUCZANIA

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formativeassessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

 • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w
  uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich
  oczekujemy.
 •  budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich
  obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek
 • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno
  podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają
  już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na
  co na każdym etapie należy zwrócić uwagę
 •  jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy
  zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw.
  NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)
  Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące,
  polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą
  (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna
  zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną
  część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje
  tabelę zaliczeń, a niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi
  musi wykazać, aby dany element zaliczyć.
Image

ZAŁOŻENIA METODYKI

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową
całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

 • EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli "stopniowe narastanie" w zadaniach, powtórkach i
  w ułożeniu materiału językowego
 • KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała
  filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału
  nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy
  wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
 •  SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę - nie da się ich ominąć!
  Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają
  grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy
  z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.
 • System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko
  po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.
Image

Nasza oferta

Jako jedyni w okolicy jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

DZIECI
W WIEKU 2-7 LAT

Jako jedyni w okolicy jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

Więcej
Jako jedyni w okolicy jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

DZIECI
W WIEKU 8-14 LAT

Kursy podzielone na sześć poziomów (od drugiej do siódmej klasy).

Więcej
Jako jedyni w okolicy jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

Kurs oparty na kilkunastu działach tematycznych, na których budowany jest egzamin ósmoklasisty.

Więcej
Jako jedyni w okolicy jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

MATURA

Kurs zapewniający powtórzenie materiału wymaganego na egzaminie maturalnym.

Więcej
Jako jedyni w okolicy jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

DLA
DOROSŁYCH

Skierowane do osób od 18 roku życia z tereniu województwa opolskiego.

Więcej
Jako jedyni w okolicy jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

KURSY
DLA FIRM

Kursy skierowane do pracowników firmy nastawione na cele i specyficzne potrzeby językowe danej firmy.

Więcej

Kontakt

YOUR ENGLISH Szkoła Językowa

Mirowszczyzna 15,

46-325 Rudniki

Tel. 693 548 008

Email: kontakt@yourenglish.com.pl  

https://www.facebook.com/YourEnglish15